Thông tin công ty

Công ty TNHH Công nghệ Jinge

Số thống nhất: 28633033
Địa chỉ: Số 49, Gongye 9th Road, Dali District, Taichung City, 412037 Tel: +886-4-2493-2121
Fax: +886-4-2496-3131
E-mail: topking@topking-tech.com
Tên công ty *
Tên *
e-mail *
Quốc gia *
Điện thoại
thể loại câu hỏi
tin nhắn *
mã xác nhận *
TOP