Lịch sử công ty

2007

 • Công ty "TOPKING" được thành lập tại Đài Trung.

2008

 • Di chuyển nhà máy đến Khu công nghiệp Dali nằm ở thành phố Đài Trung.

2010

 • Giới thiệu máy mài trụ TWO trục NC. [Dòng T]
 • Giới thiệu máy mài trụ CNC 2 trục. [Dòng OGC]

2012

 • Máy mài vô tâm thủy tĩnh đang phát triển. [Dòng H-45]

2013

 • Ra mắt máy mài vô tâm thủy tĩnh H-4515-NC trên triển lãm TIMTOS 2013.

2014

 • Bắt đầu phát triển lắp đặt máy mài trụ loại trượt ngang với động cơ tuyến tính. [X-6]

2015

 • Công bố máy mài trụ loại trượt ngang X-6 trên triển lãm TIMTOS 2015.

2016

 • Di chuyển về nhà máy tại Khu công nghiệp Đại Lý, nâng cơ sở sản xuất lên 1.600M2.
 • Bắt đầu phát triển máy mài trụ CNC CAM.[X-6CAM]

2017

 • Tăng phạm vi sản phẩm của máy mài trụ trượt ngang. 【Dòng X-25 / 35】
 • Đạt được chứng chỉ CE
 • Tăng phạm vi sản phẩm của máy mài trụ NC 2 trục. 【T-1012 / T-1020】

2018

 • Ứng dụng mài CAM trên X-6CAM thành công, nhận được đơn hàng đầu tiên từ khách hàng.
 • Đạt được chứng chỉ TS

2021

 • Bắt đầu phát triển máy mài trụ CNC CAM.[Dòng X-35 CAM]

2022

 • Bắt đầu phát triển máy mài trụ góc CNC.(Dòng X-2540A)

2023

 • Ứng dụng mài CAM thành công trên X-35CAM, nhận được đơn hàng đầu tiên từ khách hàng.
 • Công bố máy mài trụ góc CNC X-2540A trên triển lãm TIMTOS 2023.
 • Máy mài trụ CNC X-3550P thành công, đã nhận được đơn đặt hàng đầu tiên từ khách hàng.
TOP